Les mer om ...

Artikkel

. . . ved livets slutt

Av 52 pasienter som døde i Onkologisk avdeling, Ullevål sykehus, hadde 50 et alvorlig smerteproblem ved innleggelsen. Undersøkelsen avslører svake samarbeidsrutiner mellom første og annenlinjetjenesten for pasienter i sluttfasen av livet.

I fjor ble Norsk forening for palliativ medisin stiftet, og en av oppgavene er å gi politikerne innsikt i hvilke formidable uløste oppgaver som venter innen omsorg og pleie ved livets slutt. Her er Storbritannia og hospicebevegelsen, grunnlagt av dame Cicely Saunders (bildet), et foregangsland.

En stor utfordring er at kunnskapen om smertebehandling er altfor dårlig i store deler av helsevesenet.

Palliativ medisin

Smerte – til besvær for leg og lærd

Terminalomsorg til kreftpasienter

Kroniske smerter – gjør vi alt galt?

Klar tale om legers oppgave ved livets slutt

Viktig milepæl for palliativ medisin

Uavhengig tilsyn nødvendig ved statlig eierskap

Svikter annenlinjen kronisk syke?

Reformer i helsetjenesten kan ha ført til dårligere kontakt mellom spesialisthelsetjenesten og pasienter med nevromuskulære sykdommer.

Helse- og sosialtjenester til barn med nevromuskulære sykdommer

Kroppsarbeid og overvekt

Er det egentlig mindre kroppsarbeid som gjør at vi er blitt så overvektige? Nye studier tyder på at sammenhengen mellom tungt arbeid og overvekt er komplisert. Mønstrene er forskjellig for kvinner og menn og i urbane og grisgrendte strøk.

Er det typisk norsk å være dorsk?

Hvilke sammenhenger finnes mellom kroppsarbeid og overvekt?

Utviklingen i kroppsarbeid hos norske 40 – 42-åringer i tiden 1974 – 94

Vitamin K

Antakelig får nordmenn for lite vitamin K gjennom sitt kosthold. Vitaminet finnes i to former, fyllokinon (K₁) og menakinon (K₂). For lavt nivå av vitamin K er assosiert med beinskjørhet.

Vitamin K i norsk kosthold og beinskjørhet

Barns helse

Hadde hele verden hatt full vaksinasjonsdekning, ville tre millioner dødsfall blant barn vært forhindret. I Vesten er det overvekt og trafikkulykker som særlig truer barns helse.

Bare barn?

Global barnehelse – tiltak som virker

Anbefalte artikler