Kostnadseffektiv legemiddelbruk – tiazider er fortsatt tilgjengelige

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi viser til innlegg av Eivind Meland & Peter Wapler i Tidsskriftet nr. 17/2001 (1) samt svar fra Gro Ramsten Wesenberg & Steinar Madsen i Tidsskriftet nr. 18/2001 (2) om tilgjengeligheten av tiazider på det norske markedet. I disse innleggene vises det til en oversiktsartikkel av Knud Landmark (3) og en senere artikkel av noen av landets ledende spesialister på høyt blodtrykk (4). Det konkluderes med at til tross for at de nyere blodtrykksmidler ikke har bedre effekt hva gjelder kardiovaskulær sykdom og død, er det siste gjenværende hydroklortiazidpreparatet på det norske markedet, Dichlotride, i ferd med å bli fjernet.

  For å unngå usikkerhet som i neste omgang kan ramme pasienter, ønsker MSD (Norge) AS å gjøre oppmerksom på at i de store studiene det refereres til og hvor hydroklortiazid har vært involvert, har dette vært i kombinasjon med et kaliumsparende diuretikum, amilorid (STOP-2, INSIGHT). MSD har denne kombinasjonen under handelsnavnet Moduretic Mite (hydroklortiazid 25mg/amilorid 2,5 mg, MSD). Moduretic Mite har vært tilgjengelig i Norge siden 1984. Det foreligger heller ingen planer om avregistrering. Vi mener mange av de nevnte pasienter som trenger hydroklortiazid, kan bli godt hjulpet av Moduretic Mite, selv om Dichlotride også etter hvert vil bli avregistrert i Norge, som et av de siste land i Europa.

  I de nevnte artikler (3, 4) er flere andre tiazider enn hydroklortiazid benyttet. Vi vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at bendroflumetiazid fortsatt er registrert i Norge.

  For oss i MSD (Norge) AS var den plutselige oppmerksomheten rundt hydroklortiazider og spesielt Dichlotride uventet, i og med at Moduretic Mite og bendroflumetiazid er tilgjengelig i Norge. MSD har kunnet levere Dichlotride til ganske nylig, mens alle produsenter av generika for lengst har trukket sine versjoner fra markedet.

  Vi håper dermed at vi har oppklart hvilket hydroklortiazid som i alt vesentlig har stått for dokumentasjon og bruk, nemlig Moduretic Mite. Videre håper vi at vår klargjøring av aktuelle løsninger i forbindelse med leveringsproblemer og forestående avregistrering tydeliggjør at hensikten aldri har vært å avregistrere Dichlotride for å få pasienter over på mer moderne og dyrere behandlingsalternativer, slik enkelte har hevdet i debatten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media