Egne kurs for tillitsvalgte – et Ylf-krav

Pål Gulbrandsen Om forfatteren
Artikkel

I et innlegg av Gerd Tranø i Ylf-forum (1) blir det fortalt at bare fire deltakere meldte seg på til et trinn I-kurs for tillitsvalgte i Sør-Trøndelag i vår.

På spørsmål om hvordan det passer med kravet til Yngre legers forening (Ylf) om å beholde sitt eget kurssystem, svarer leder Bente Kristin Johansen slik: – Det hender at søkningen til trinn I-kurs ikke er så stor. Men regelen er at vi har høy søkning til kursene. Trinn II-kursene er det alltid fulle søkerlister til. Ylf må ha egne kurs først og fremst pga. sin spesielle ansettelsessituasjon, men også for å skape gode nettverk.

Det er hevdet at få Ylf-medlemmer deltar på Legeforeningens trinn I- og trinn II-kurs. På tillitsvalgtkursene i Legeforeningens regi i 2000–01 var i alt 72 (30 %) av 239 kursdeltakere assistentleger.

Anbefalte artikler