E. Meland & P. Wapler svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I sommer rettet flere leger en henvendelse til MSD Norge fordi vi hadde mistanke om at firmaet henviste til leverings- og produksjonsproblemer som et påskudd til å avregistrere det eneste gjenværende hydroklortiazid på det norske markedet. Vi mottok et svar på vår henvendelse med følgende ordlyd: ”MSD (Norge) AS arbeider aktivt overfor hovedkontoret for å få produksjonen i gang igjen så snart som mulig.” Lars Lund-Roland bekrefter nå at MSD Norge ønsker å avregistrere Dichlotride, og det er tydelig at anstrengelser for å få preparatet tilbake til det norske marked er fraværende. Selvfølgelig ønsker MSD Norge å få pasienter over fra rimelig og kunnskapsbasert medikasjon til dyrere alternativ. Da Moduretic ble avregistrert for noen år siden, hadde firmaet en stor kampanje om hvordan pasientene kunne behandles med Renitec i stedet. Opplysningen om at Moduretic Mite fortsatt var i handelen fant man med liten skrift godt bortgjemt i annonsene.

  Vi mener det er innlysende at MSD arbeider for å maksimere sin profitt. Det er jo derfor vi har et marked. Vår betenkelighet knytter seg først og fremst til det forhold at helsemyndighetene og Statens legemiddelverk ikke engasjerer seg sterkere og ikke har tilstrekkelige maktmidler til å sørge for at norske leger og pasienter får adgang til kostnadseffektiv legemiddelbehandling. I en orientering fra Legemiddelverket (1) blir ansvaret for sparsommelighet og vurderinger av kostnadseffektivitet tillagt den praktiserende lege. Imidlertid har juridisk avdeling i Legeforeningen gitt tydelig uttrykk for at lovverkets krav om sparsommelighet også gjelder leger i offentlige stillinger og i tilsynsmyndighetene.

  Vi har bedt om at Statens legemiddelverk tar kontakt med MSD Norge for å tydeliggjøre hvorfor det er nødvendig å ha hydroklortiazid på markedet uten i kombinasjon med et kaliumsparende legemiddel (2). Det er å håpe at Legemiddelverket nå engasjerer seg. Når det er sagt, vil vi også be MSD ta sitt ansvar som markedsaktør alvorlig. Det tar seg dårlig ut å gi villedende og feilaktige opplysninger til et stort antall praktiserende leger som i sommer henvendte seg til firmaet med oppfordring om å opprettholde markedsføringen av Dichlotride.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media