Viktig milepæl for palliativ medisin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Tverrfaglighet blant leger som arbeider med døende pasienter er målet for den sist godkjente spesialforening i Legeforeningen, Norsk forening for palliativ medisin.

  Artikkel

  Den nye spesialforeningen har om lag 50 medlemmer og ble godkjent som spesialforening i november 2000. Medlemmene er i hovedsak allmennleger, onkologer og anestesileger, men styret understreker fagområdets tverrfaglige karakter og ønsker alle leger som arbeider med pasienter i livets sluttfase velkommen.

  Bevilgninger på lavmål

  Bevilgninger på lavmål

  – Til enhver tid er det i Norge 15 000 mennesker med kreft i sluttfasen av livet. Tar man med de som dør av andre årsaker, kan man anta at tallet er det dobbelte, sier Stein Kaasa, medlem av styret.

  Staten har vedtatt en femårsplan der det er bevilget 50 millioner kroner totalt. Dette skal gå til oppstart og drift av kompetansesentre for lindrende behandling i de fem helseregionene. Intet er bevilget som øremerkede tilskudd til kommunesektoren. Til tross for dette finnes eksempler på kommunale initiativer.

  – Vi har beregnet at det kreves 150 millioner kroner bare for oppstarten av regionsentrene, understreker Marit Jordhøy, leder i foreningen, overlege ved Enhet for kreft og lindrende behandling ved Nordland sentralsykehus og stipendiat i Den Norsk Kreftforening.

  Økonomi og kompetanse

  Økonomi og kompetanse

  – Er ikke det største problemet å få tak i kvalifisert helsepersonell?

  – Visst kan det vise seg å by på utfordringer, men det er definitivt mangelen på økonomiske ressurser som er hovedproblemet i dag, svarer Ulf Kongsgaard, overlege ved anestesiavdelingen ved Det Norske Radiumhospital.

  Foreningen ser det som en av sine fremste oppgaver å definere et minstemål for hva medisinstudenter må lære om palliativ medisin i grunnutdanningen. – Fortsatt er det bare i Trondheim det finnes et professorat innen fagfeltet. Nylig er palliativ medisin fjernet fra undervisningsplanen ved Universitetet i Bergen og i Oslo -96 står temaet ikke på kartet, sier Stein Kaasa.

  – Dette vil vi arbeide målbevisst med å endre, tilføyes det samstemt fra styret.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media