Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Gro Nylander
Anne Bærug
Anne-Mette Hvas
Ebba Nexø

Medisin og vitenskap

Marianne Andreassen
Marian Bale
Per Ivar Kaaresen
Lauritz Bredrup Dahl
Jørgen Johansen
Stein Erik Haugen
Torbjørn Kufaas
Hans Henrik Odland
Bernward Zeller
Hans-Olav Fjærli
Ole Zimmer
Claus Klingenberg
Kristian Fossen
Lisbeth Tranebjærg
Erik Rødevand*
Tore Kristian Kvien
Villy Johnsen
Jørgen Holmboe
Kåre Molne
Helge Jenssen
Pernille Harg
Steinar Madsen

Tema

Even Heir
Solveig Langsrud
Maan S. Sidhu
Martin Steinbakk

Kommentar og debatt

Stein Tore Nilsen
Anne Kjersti Daltveit
Lorentz M. Irgens
Ingegerd Frøyshov Larsen
Øivind Larsen
Stein Knardahl
Carl Ditlef Jacobsen
Willy Aasebø
Jørgen Jonsbu
Otto Inge Molvær
Paal Bentsen
Torleiv Svendsen

Nyheter og reportasjer

Åse Brinchmann-Hansen
Ragnhild Ørstavik
Pål Gulbrandsen
Hans Petter Fosseng

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth