Tetter hull i helseberedskapen

Ingrid Høie Om forfatteren
Artikkel

Det mener assisterende helsedirektør Geir Sverre Braut.

Han opplyser at man nå gjennomgår det som finnes av utstyr innen sivil og militær beredskap, og ser hvordan dette kan samordnes bedre. – Med hensyn til beredskap som spesifikt gjelder biologiske våpen, vil Sosial- og helsedepartementet, Folkehelsa og Helsetilsynet komme tilbake til det, sier han.

Ifølge Braut har man god oversikt over hva man har av utstyr. – Det som imidlertid plager oss, er at helsepersonell tror de har for liten kunnskap om akuttberedskap. Det er en misoppfatning. Norsk helsepersonell kan mye og de disponerer et godt beredskapsapparat, det har vi sett når vi har avviklet øvelser, mener Braut.

I en pressemelding fra Sosial- og helsedepartementet fremgår det at gjennomgangen har vist at beredskapen i helsesektoren er tilfredsstillende.

– Når det gjelder atomforurensing, mener vi beredskapen er bra, noe vi blant annet så i forbindelse med Kursk-ulykken. På den biologiske siden skal pandemiplanen fungere, dersom kommunelegene har kontroll med de kommunale smittervernplaner. I tillegg har Norge et godt fungerende meldesystem for infeksjonssykdommer (MSIS), mener Braut. – Når det gjelder beredskapen mot kjemiske våpen, prøver man å tette noen hull, legger han til.

Anbefalte artikler