Foretaksstrukturen på plass

I Tidsskriftet nr. 25/2001 nevnes fem helseforetak i Helse Nord. Det korrekte antall er seks. I Helse NSS inngår Nordland sentralsykehus, Nordland psykiatriske sykehus og Lofoten sykehus.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler