Foretaksstrukturen på plass

Artikkel

I Tidsskriftet nr. 25/2001 nevnes fem helseforetak i Helse Nord. Det korrekte antall er seks. I Helse NSS inngår Nordland sentralsykehus, Nordland psykiatriske sykehus og Lofoten sykehus.

Anbefalte artikler