Kortfattet oppslagsbok om ortopedi og ortopedisk fysioterapi

Artikkel

Boken har undertittelen (Questions you will be asked . . . on clinical rotation – on specialty exams – in the clinic) og er en utgivelse i forlagets The Secrets Series . Den ene redaktøren er både lege og fysioterapeut, den andre er fysioterapeut.

Boken er primært beregnet på fysioterapeuter som arbeider innen det ortopediske fagområdet eller spesialiserer seg innen dette feltet. Men den er spekket med fakta om muskel- og skjelettsystemets anatomi, skader og sykdommer. Deler av den vil derfor være et nyttig oppslagsverk for leger når de står overfor ortopediske problemstillinger i en travel hverdag.

Bokens oppbygning er spesiell. Den består av over 2000 spørsmål som det gis korte og oftest bra, konsise svar på. De første kapitlene omhandler muskelfysiologi, biomekanikk og reparasjonsprosesser i bein og bløtvev. Så kommer ca. 150 sider om fysioterapeutiske teknikker. Disse kapitlene er først og fremst av interesse for fysioterapeuter, men vil du vite hva som skjer med pasienten etter at du har skrevet fysioterapirekvisisjonen, bør du bla litt her.

Den siste halvdelen av boken gir spørsmål og svar om funksjonell anatomi, sykdommer og skader i muskel- og skjelettsystemet oppdelt på tradisjonell måte etter anatomisk lokalisasjon.

Den spesielle oppbygningen gir et kjedelig førsteinntrykk og får en til å tenke på pugging før eksamen. Men boken blir ganske spennende etter hvert som man blar i den. Den er spekket med lett tilgjengelig informasjon. I all hovedsak er vurderingene balanserte og kunnskapsbaserte. Litteraturhenvisningene er rikelige. Den som kjøper boken og setter den i hylla på kontoret, vil utvilsomt komme til å bruke den.

Norvald Langeland

Ortopedisk avdeling

Buskerud sentralsykehus

Drammen

Anbefalte artikler