Ny, nordisk giv for medisinsk undervisning

Pål Gulbrandsen Om forfatteren
Artikkel

Nordisk føderasjon for medisinsk undervisning (NFMU) har på en ekstraordinær generalforsamling i september fått gjennomslag for nye lover som skal styrke organisasjonens arbeid i fremtiden.

Generalsekretær Eivind Drange forteller at foreningen ble stiftet i 1966 og at aktiviteten var høy frem til begynnelsen på 1990-tallet. Nordisk Råd som hadde finansiert driften til da, trakk seg helt ut og aktiviteten i foreningen ble betydelig redusert.

Dagfinn Øgreid har siden 1999 vært president i NFMU. – Arbeidet med endring av organisasjonsvedtektene har pågått kontinuerlig de to siste årene. En endring av vedtektene var en forutsetning for nytt liv i organisasjonen, sier han. Øgreid peker spesielt på at langt flere nå kan tegne medlemsskap i foreningen – også enkeltpersoner med interesse for medisinsk undervisning. Endrete regler for finansiering av driften kan på sikt medføre at medlemskontigenten reduseres. Et annet viktig moment for vitaliseringen var at man til slutt ble enige om at engelsk skal være foreningens offisielle språk.

Foreningen vil årlig arrangere en større nordisk undervisningskonferanse, og delfinansierer lokale undervisningsmøter som er til nytte for flere enn medlemsinstitusjonene. Det neste store undervisningsmøtet vil foregå i Reykjavik 2.–4. mai 2002.

Les mer: www.nfmu.org

Anbefalte artikler