Sosial- og helsedepartementet blir delt fra årsskiftet

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Allerede etter sitt første statsråd 19. oktober, erklærte statsminister Kjell Magne Bondevik at Sosial- og helsedepartementet skal deles, og at det blir utpekt to personer til topplederstillingen for hvert av departementene. I dag ledes Sosial- og helsedepartementet av Anne Kari Lande Hasle, sosionom og departementsråd siden 1999 (1). Hvem som heretter skal inneha de viktigste postene i statsforvaltningen og hvilket av departementene Lande Hasle skal lede, er ikke klart.

– Det vil bli en åpen utlysning. Hvis jeg velger helse, så blir stillingen som departementsråd for sosialsektoren ledig fra årsskiftet, sier Lande Hasle til Tidsskriftet. Hun understreker at begrunnelsen for delingen hittil bare har vært drøftet grundig i regjeringen, men at hun deler synet på behovet for en klarere ansvars- og oppgavedeling.

Nytt direktorat består

– Sosial- og trygdesektoren skal til det ene departementet, mens oppgaver som hører til helsevesenet for øvrig skal til det andre departementet. Eldreomsorgen skal tilhøre sosialsektoren og det er ingen føringer som vektlegger at det ene er i statlig eie, mens de andre oppgavene tilligger kommunene. Og vi skal fortsatt arbeide for å etablere et felles Sosial- og helsedirektorat, sier Anne Kari Lande Hasle, med henvisning til den store forvaltningsreformen som Arbeiderpartiets Tore Tønne satte i gang på vårparten (2).

Ifølge instruksjonsmyndigheten står regjeringen fritt til å organisere sine underliggende etater som den selv vil, uten at det utløser krav om ordinære høringer. I Samarbeidregjeringens første arbeidsuke ble alle ansatte i Sosial- og helsedepartementet samlet til informasjonsmøte om den nye organiseringen. Den vil ikke bare innebære omkalfatring av departementets lokaler i regjeringskvartalet, men kan også få politiske konsekvenser. Først når regjeringskabalen var lagt (3), ble sosialkomiteen på Stortinget konstituert (4) og parlamentarikerne vil følge opp både i budsjettbehandlingen før jul og når det gjelder iverksetting av sykehusreformen fra årsskiftet.

KrF leder helse-, Høyre sosialsaker

Hvem som skal utgjøre den politiske ledelsen sammen med landets nye helseminister, tar form i disse dager. Dagfinn Høybråten har fått med seg sin forrige statssekretær Kristin Ravnanger (49) i staben som nylig ble utvidet med flere politiske rådgivere. Ravnanger er vernepleier og sosialpedagog, og kommer sist fra byrådet i Bergen. Høybråtens to rådgivere i helsesaker er fra Akershus, og i likhet med statssekretæren rekruttert fra KrF: assisterende direktør Pål Christian Roland (34) og prosjektleder Linn Henriette Holten Hjemdal (30).

I sosialminister Ingjerd Schous departement er Osmund Kaldheim (49) utpekt som statssekretær. Han har de siste sju år vært daglig leder i Geelmuyden.Kiese. I tillegg er statsviter Jan Otto Risebrobakken (34) oppnevnt som politisk rådgiver. Staben rundt sosialministeren kommer fra Høyre.

Anbefalte artikler