Skadebehandlingen kan forbedres

Åse Brinchmann-Hansen Om forfatteren
Artikkel

Det er full innsats når BEST-sykehusene holder øvelser. Foto T. Sundar

Det sa Diana Beard, direktør for The Scottish Trauma Audit Group da hun var på nettverksmøte for BEST-sykehusene i Norge nylig. BEST står for bedre og systematisk traumebehandling. Beard foretar registrering ved alle skotske sykehus som tar imot traumepasienter. På ti år har overlevelsesgraden økt fra 65 % til nærmere 80 %. Ved hjelp av registrering og analyse i et eget skaderegister har dette vært mulig.

Øvelse gjør mester

Nettverksmøtet viste med all tydelighet at det nytter å øve. 90 % av sykehusene hadde forbedret seg med hensyn til innredning av traumerom, forbedring av prosedyrer, definerte kriterier for innkalling av traumeteam via traumealarm, definerte roller for hver enkelt i traumeteamet og ikke minst et mye bedre samarbeidsklima.

Ledelsesspørsmålet ble også viet stor oppmerksomhet i sykehusene som er med i BEST. Det er vanlig at en kirurg er leder for traumeteamet, men de fleste sykehus hadde inngått avtaler om at eventuell mer erfaren anestesiolog skulle overta ledelsen ved behov.

Per i dag er det 13 sykehus med i nettverket, mens åtte sykehus står på venteliste for å få BEST-simulering.

Anbefalte artikler