Skadebehandlingen kan forbedres

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  For å øke overlevelsesgraden etter alvorlige skader er det systematisk registrering og analyse som skal til.

  Artikkel

  Det sa Diana Beard, direktør for The Scottish Trauma Audit Group da hun var på nettverksmøte for BEST-sykehusene i Norge nylig. BEST står for bedre og systematisk traumebehandling. Beard foretar registrering ved alle skotske sykehus som tar imot traumepasienter. På ti år har overlevelsesgraden økt fra 65 % til nærmere 80 %. Ved hjelp av registrering og analyse i et eget skaderegister har dette vært mulig.

  Øvelse gjør mester

  Øvelse gjør mester

  Nettverksmøtet viste med all tydelighet at det nytter å øve. 90 % av sykehusene hadde forbedret seg med hensyn til innredning av traumerom, forbedring av prosedyrer, definerte kriterier for innkalling av traumeteam via traumealarm, definerte roller for hver enkelt i traumeteamet og ikke minst et mye bedre samarbeidsklima.

  Ledelsesspørsmålet ble også viet stor oppmerksomhet i sykehusene som er med i BEST. Det er vanlig at en kirurg er leder for traumeteamet, men de fleste sykehus hadde inngått avtaler om at eventuell mer erfaren anestesiolog skulle overta ledelsen ved behov.

  Per i dag er det 13 sykehus med i nettverket, mens åtte sykehus står på venteliste for å få BEST-simulering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media