Legeforeningen med resolusjon mot terrorisme

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Det sier president Hans Petter Aarseth i en kommentar til at landsstyret har vedtatt en resolusjon som fordømmer all bruk av terrorisme.

Vern om menneskerettighetene

– Dette er en bekreftelse på at legeprofesjonen står samlet i sin motstand mot terrorisme. Vi vil også understreke at legegjerningen bygger på menneskerettighetene, som det er vår plikt å fremme og beskytte, sier Aarseth. Han legger til at resolusjonen fra landsstyremøtet er en klar støtteerklæring til Den norske lægeforenings menneskerettighetsarbeid i Sør-Afrika, Tyrkia og landene i det tidligere Jugoslavia. Vedtaket blir også sett på som en oppfølging av resolusjonen mot biologisk terrorisme og krigføring som World Medical Association nylig vedtok (1).

Bekjemp årsakene

«Legeforeningen erkjenner at årsakene til terrorisme er kompliserte og sammensatte, og støtter alt nasjonalt og internasjonalt arbeid som søker å fjerne årsakene til at personer eller stater velger å ta i bruk terrorisme som virkemiddel», er ordlyden i resolusjonen.

Videre slår Legeforeningen fast at den vil medvirke til at nasjoner, gjennom aktiv bruk av fredelige midler og prosesser, motarbeider årsakene til terrorisme og arbeider for bruk av fredelig former for konfliktløsning.

Anbefalte artikler