Nye spesialister

Hans Petter Fosseng Om forfatteren
Artikkel

Ved årsfesten til Universitetet i Oslo mottok professor Per Brodal på vegne av Det medisinske fakultet i Oslo prisen for godt læringsmiljø for den nye studieplanen ved grunnstudiet i medisin (Oslo-96).

Brodal og hans medarbeidere har utarbeidet og iverksatt en radikalt ny studieplan som går ut på en større grad av faglig integrering med tverrfaglig organisering av fagene og sterkere studentaktivisering. Blant annet består første semester av en problembasert innføring i store deler av medisinen og utplassering hos allmennpraktiker. Målet er å få studentene mer aktive, spørrende og selvstendige.


Professor Ola Didrik Saugstad (f. 1947), avdelingsleder ved Pediatrisk forskningsinstitutt, Rikshospitalet, ble på en kongress i Barcelona tildelt Apgarprisen for sin forskning innen nyfødtmedisin. Prisen ble utdelt for første gang og er gitt av den internasjonale perinatalorganisasjonen.

Saugstad forsker innen feltet skademekanismer hos nyfødte, og da særlig hos for tidlig fødte. Han har vist at gjenoppliving lykkes bedre med vanlig luft enn med ren oksygen. Verdens helseorganisasjon har på denne bakgrunn lagt om sine forskrifter for gjenoppliving av spedbarn.

Fra 2002 blir Saugstad ny president for den europeiske organisasjonen for perinatal medisin.


Professor Erling Seeberg som er forskningssjef ved Seksjon for molekylær biologi ved Mikrobiologisk institutt, Rikshospitalet, er av Den Norske Kreftforening tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2001 på 500 000 kroner.

Seeberg har fått prisen for sin forskningsinnsats omkring kroppens reparasjon av skader på arvestoffet DNA. Slike skader kan føre til utvikling av kreftceller.


Gerd Marit Brandt i Norsk Tannvern er tildelt Karl Evangs pris for helseopplysning 2001. En enstemmig bedømmelseskomité begrunner tildelingen med hennes engasjement for en bedre tannhelse i landet vårt.

Gerd Marit Brandt er daglig leder av organisasjonen Norsk Tannvern. Hun er utdannet tannpleier og har erfaring fra forebyggende tannhelsearbeid både på kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå. Norsk Tannvern, som ble stiftet for 90 år siden, er en tverrfaglig organisasjon som arbeider for tannhelsens fremme.


Professor i statsvitenskap, Arild Underdal (55), er valgt til rektor ved Universitetet i Oslo 2002–04. Han har vært fast ansatt ved Universitetet siden 1973, og ble utnevnt som professor i statsvitenskap i 1987. Fra 1996 til 2000 var han nestleder i hovedstyret til Norges forskningsråd. På det internasjonale planet er han leder for vitenskapskomiteen for The International Human Dimensions Programme on Environmental Change, skriver Uniforum.

Underdal tiltrer som Kaare R. Norums

etterfølger fra årsskiftet. Farmasiprofessor Anne-Brit Kolstø er valgt til prorektor.Anbefalte artikler