Tinnitus

Paal Bentsen Om forfatteren
Artikkel

Tinnitus har i mange hundre år vært beskrevet som en plage man ikke har funnet sikre botemidler mot.

Mange metoder har vært forsøkt. Membranstabilisatorer som intravenøst lidokain brukes lite pga. kort halveringstid og administrasjonsmåte. Såkalt ”tinnitus retraining therapy” (TRT – en kognitiv basert mestringsterapi) har fått sterkt fotfeste også i Norge, men effekten er ikke målbar i blindforsøk.

Elektrisk suppresjon har vært i bruk i forskjellige former fra ca. år 1800, og har i de seneste år fått fornyet oppsving. Det foreligger en rekke artikler som omhandler flere administrasjonsmåter og betydelig respons hos pasienter med cochleaimplantat, eller ved lavfrekvent pulserende likestrøm med probe enten direkte på processus mastoideus, mot promontoriet, altså transmyringeal, eller ved tinnex, hvor spolene med induksjonsstrøm ligger i hodetelefoner mot mastoidens.

Undertegnede gjorde i vår en liten pilotstudie på tilfeldig utvalgte brukere av dette apparatet, som er beregnet til hjemmebruk, og kunne vise bra respons. Denne studien blir nå fulgt opp med en større dobbeltblind studie for bedre å kunne evaluere effekten i forhold til placebo.

Anbefalte artikler