Kunnskap om kostnader påvirker utredning

Vegard Bruun Wyller Om forfatteren

I en undersøkelse publisert i juninummeret av Academic Medicine dokumenteres det hvordan underordnede leger endrer sin praksis med hensyn til å rekvirere supplerende undersøkelser, når de på forhånd er gjort kjent med kostnadene forbundet med disse undersøkelsene (1). 23 leger i utdanningsstillinger i indremedisin fikk presentert en hypotetisk sykehistorie, og ble ved hjelp av et spørreskjema bedt om å foreslå supplerende undersøkelser, dels individuelt, dels i grupper. Halvparten av legene fikk opplysninger om kostnadene forbundet med de ulike undersøkelsene, den andre halvparten fikk ikke slik informasjon. Relevansen av de foreslåtte undersøkelsene ble vurdert og gradert av et ekspertpanel.

1

Rudy DW, Ramsbottom-Lucier M, Griffith CH, Georgesen JC, Wilson JF. A pilot study assessing the influences of charge data and group process on diagnostic test ordering by residents. Acad Med 2001; 76: 635–7.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler