Les mer om ...

Artikkel

Amming populært

I internasjonal sammenheng får en høy andel av norske barn morsmelk. I Tromsø ble 97 % av barna ammet i 1992, mens 99 % ble ammet i 1997. Varigheten av ammeperioden økte fra 7,7 måneder til 9,5 måneder i samme tidsrom.

Ingen over – ingen ved siden

Amming i Tromsø før og etter mor-barn-vennlig initiativ

Nye våpen mot bakterier

Desinfeksjonsmidler brukes i stor utstrekning. Mye tyder på at bruk av slike midler bidrar til fremvekst av antibiotikaresistente bakteriestammer.

Det finnes naturlig forekommende peptider som dreper virus og andre mikrober, og virus som dreper bakterier. Mye av det vi vet om sistnevnte stammer fra forskning i det tidligere Sovjetunionen.

Naturlig forekommende antimikrobielle peptider – lovende nye antibiotika, eller ris til egen bak?

Bakteriedrepende virus, stalinister og ”superbugs”

Kan desinfeksjonsmidler bidra til bakteriell antibiotikaresistens?

Fødsler og kvalitet

I 1990-årene økte antall fødsler i institusjoner med mer enn 1 500 fødsler, mens det har falt i de som har færre enn 1 500 fødsler i året. Perinatal dødelighet er klart lavere i de store institusjonene. Det er stor uenighet mellom befolkning og fagfolk i spørsmålet om lokalisering av fødeavdelinger.

Helsetilsynet avgjorde 70 klagesaker knyttet til svangerskap og fødsel i perioden 1993 – 2000. I 51 av sakene fant man grunnlag for kritikk.

Tilsynssaker knyttet til svangerskap og fødsel

Fødeinstitusjoner og fødsler i Norge i 1990-årene

Trombocytopeni hos nyfødte

1 % av nyfødte har trombocytopeni, mens forekomsten av neonatal alloimmun trombocytopeni er 0,5 – 1 promille. Hjerneblødning er en komplikasjon til denne tilstanden. Forfatterne av en ny studie av forekomsten av alloantistoffer hos mødre til nyfødte med trombocytopeni, tar til orde for å vurdere kostnad og nytte ved screening for slike antistoffer hos gravide.

Maternelle alloantistoffers betydning ved trombocytopeni hos nyfødte

Malurt i begeret

COX-2-hemmere er markedsført som et stort fremskritt pga. færre bivirkninger enn tradisjonelle NSAID-preparater. Nå møter preparatene motbør.

COX-2-hämmare – Columbi ägg, eller kejsarens nya kläder?

COX-2-hemmere og kardiovaskulære bivirkninger

Stol ikke på negativ urin

Urinveisinfeksjon er en høyaktuell differensialdiagnose ved høy feber hos barn, men sparsomme urinfunn kan villede. CT av nyrene kan i slike tilfeller avsløre pyelonefritt.

Akutt pyelonefritt ved sparsomme eller normale urinfunn hos barn

Anbefalte artikler