Ny redaktør vil redefinere legerollen

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Den nye redaktøren, Charlotte Haug, vil at Tidsskriftet reflekterer spennet i norsk medisinsk virkelighet. Foto L.B. Johannessen

Et enstemmig landsstyre gav Charlotte Haug (f. 1959) full tillit som Tidsskriftets nye redaktør etter Magne Nylenna som har sittet i stillingen i 14 år. Haug var glad og stolt over å ha fått det hun kalte drømmejobben. Hun la vekt på betydningen av å jobbe i team med redaksjonens ansatte og alle de eksterne medarbeiderne som bidrar til å gi Tidsskriftet den faglige tyngden det har.

– Mitt mål som redaktør er å videreutvikle Tidsskriftet, slik at det reflekterer spennet i norsk medisinsk virkelighet. Tidsskriftet skal synliggjøre sammenhengen som er mellom grunnforskning, klinikk, spesialisthelsetjeneste og allmennlegetjeneste og vise at alle områdene er nødvendige for at pasienten skal bli behandlet på en god måte, sier Haug. Hun kjenner Tidsskriftet fra innsiden gjennom fire år som fagredaktør (1993–97) og har vært medlem av sentralstyret i perioden 1994–95.

Trakk seg

Inntil få dager før landsstyremøtet var det to aktuelle kandidater til stillingen. John Arne Røttingen, som var innstilt som nummer én av sentralstyret, trakk seg imidlertid på kort varsel. Sentralstyret måtte vurdere saken på nytt, men var ikke i tvil. – Charlotte Haug er funnet særdeles velegnet for jobben, og det er et enstemmig sentralstyre som ønsker henne i stillingen, sa Anette Fosse fra sentralstyret.

En delegat bemerket at sentralstyret med sin innstilling ikke hadde gitt landsstyret noe reelt valg. Innlegget ble imidlertid ikke fulgt opp av andre delegater, og da var saken avgjort.

Første kvinne

Charlotte Haug er den første kvinnelige redaktøren i Tidsskrift for Den norske lægeforenings 121-årige historie. Hun er dessuten den første kvinnen som innehar en sentral lederposisjon i Legeforeningen. 42-åringen ble cand.med. fra Universitetet i Oslo i 1985 og dr.med. samme sted i 1999. Hun har en mastergrad i helsetjenesteforskning fra Stanford University.

Charlotte Haug kommer fra stillingen som seniorforsker ved SINTEF Unimed når hun overtar redaktørstolen 1. januar 2002.

Anbefalte artikler