legefakta

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Antall medlemmer av Den norske lægeforening fordelt på yrkesforeninger (ekskl. assosierte) 1995–2001, prosent kvinner og gjennomsnittsalder.

  Artikkel
  Tabell

  Antall medl.

  1995

  1996

  1998

  1999

  2001

  Ylf

  3 283

  3 361

  3 959

  4 336

  4 787

  OLL

  905

  906

  896

  854

  792

  Of

  4 390

  4 534

  4 890

  5 091

  5 585

  Aplf

  3 324

  3 416

  3 447

  3 484

  3 851

  PSL

  854

  902

  1 014

  1 048

  1 104

  Namf

  471

  452

  448

  449

  426

  LVS

  551

  567

  565

  570

  536

  Legemedl.

  13 778

  14 138

  15 219

  15 832

  17 081

  < 70 år

  12 656

  13 002

  14 103

  14 670

  15 930

  Yrk. akt.< 70

  12 489

  12 842

  13 900

  14 511

  15 522

  % kvinner

  1995

  1996

  1998

  1999

  2001

  Ylf

  43,3

  45,7

  47,5

  47,6

  48,4

  OLL

  16,9

  17,1

  18,4

  19,3

  20,3

  Of

  15,5

  16,4

  18,5

  19,9

  21,9

  Aplf

  27,8

  28,1

  27,9

  28,0

  30,2

  PSL

  17,8

  17,7

  17,8

  18,7

  18,8

  Namf

  31,0

  32,5

  33,3

  33,6

  32,6

  LVS

  25,6

  23,8

  24,8

  25,4

  23,7

  Legemedl.

  26,2

  27,1

  28,8

  29,7

  31,2

  < 70 år

  27,3

  28,3

  30,0

  30,9

  32,5

  Yrk. akt.< 70

  27,4

  28,3

  29,8

  31,1

  32,7

  Gj.snitts- alder

  1995

  1996

  1998

  1999

  2001

  Ylf

  35,6

  35,7

  35,4

  35,3

  34,9

  OLL

  50,9

  51,2

  52,5

  53,5

  54,4

  Of

  53,1

  53,3

  53,8

  53,9

  54,0

  Aplf

  46,1

  46,4

  47,8

  48,2

  47,8

  PSL

  58,8

  58,6

  58,6

  58,7

  58,9

  Namf

  50,2

  50,2

  51,4

  52,0

  53,3

  LVS

  46,8

  48,2

  50,2

  51,3

  53,2

  Lege- medl.

  47,1

  47,3

  35,4

  47,7

  47,5

  < 70 år

  44,3

  44,6

  52,5

  45,2

  45,3

  • Tallene er inklusive pensjonister og leger i utlandet.

  • I 2001 er gjennomsnittsalderen 44,8 år for yrkesaktive < 70 år. Se Helsefakta i nr. 6/2001 for tall per 6.2. 2001 og i nr. 26/2001 for tall per 25.5. 1994, 6.5. 1997 og 8.10. 2001.

  • Kilde: Dnlfs legeregister per 14.6. 1995, per 25.6. 1996, per 21.8. 1998, per 9.8. 1999 og per 22.10. 2001. For årene 1994–98 finnes tallene i Dnlfs årlige statistikkfolder, Legestatistikk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media