legefakta

Artikkel

Antall medl.

1995

1996

1998

1999

2001

Ylf

3 283

3 361

3 959

4 336

4 787

OLL

905

906

896

854

792

Of

4 390

4 534

4 890

5 091

5 585

Aplf

3 324

3 416

3 447

3 484

3 851

PSL

854

902

1 014

1 048

1 104

Namf

471

452

448

449

426

LVS

551

567

565

570

536

Legemedl.

13 778

14 138

15 219

15 832

17 081

< 70 år

12 656

13 002

14 103

14 670

15 930

Yrk. akt.< 70

12 489

12 842

13 900

14 511

15 522

% kvinner

1995

1996

1998

1999

2001

Ylf

43,3

45,7

47,5

47,6

48,4

OLL

16,9

17,1

18,4

19,3

20,3

Of

15,5

16,4

18,5

19,9

21,9

Aplf

27,8

28,1

27,9

28,0

30,2

PSL

17,8

17,7

17,8

18,7

18,8

Namf

31,0

32,5

33,3

33,6

32,6

LVS

25,6

23,8

24,8

25,4

23,7

Legemedl.

26,2

27,1

28,8

29,7

31,2

< 70 år

27,3

28,3

30,0

30,9

32,5

Yrk. akt.< 70

27,4

28,3

29,8

31,1

32,7

Gj.snitts- alder

1995

1996

1998

1999

2001

Ylf

35,6

35,7

35,4

35,3

34,9

OLL

50,9

51,2

52,5

53,5

54,4

Of

53,1

53,3

53,8

53,9

54,0

Aplf

46,1

46,4

47,8

48,2

47,8

PSL

58,8

58,6

58,6

58,7

58,9

Namf

50,2

50,2

51,4

52,0

53,3

LVS

46,8

48,2

50,2

51,3

53,2

Lege- medl.

47,1

47,3

35,4

47,7

47,5

< 70 år

44,3

44,6

52,5

45,2

45,3

  • Tallene er inklusive pensjonister og leger i utlandet.

  • I 2001 er gjennomsnittsalderen 44,8 år for yrkesaktive < 70 år. Se Helsefakta i nr. 6/2001 for tall per 6.2. 2001 og i nr. 26/2001 for tall per 25.5. 1994, 6.5. 1997 og 8.10. 2001.

  • Kilde: Dnlfs legeregister per 14.6. 1995, per 25.6. 1996, per 21.8. 1998, per 9.8. 1999 og per 22.10. 2001. For årene 1994–98 finnes tallene i Dnlfs årlige statistikkfolder, Legestatistikk.

Anbefalte artikler