Leger på langs og tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

Vi har fått en rekke svar på vår gåte i nr. 22/2001 som lød: Diagnose: Cat od pseudof os

Løsningen er: Cataract o d (oculi dexter) pseudofaki o s (oculi sinister). Julekort sendes til signaturen «oftalmolog» som var den første til å maile rett svar. «Enkelt og greit» skrev en annen, mens en tredje lurte på om jeg hadde fått mange syrlige kommentarer uten at redaktøren skjønte hva han mente med det…

Redaktøren tar responsen som et uttrykk for at spalten leses og skaper engasjement.

Vi har gleden av å presentere en ny gåte. Denne gangen i form av en lengre historie. Spørsmålet er: Hva er problemet?

Anbefalte artikler