Millionsatsing på PET-utstyr

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Område med høy hjerneaktivitet blir vist ved rødt og gult

Område med lav hjerneaktivitet blir vist med blått og svart

Eksempel på PET-skanning. Illustrasjonsfoto Damms Store Medisinske Leksikon

Men det trengs mer penger. 90 millioner kroner er prislappen på PET-senteret som Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Universitetet i Oslo har ønsket seg i flere år. Drømmen er nærmere en oppfyllelse etter at det britiske legemiddelkonsernet Amersham har lovt å bidra med 25 millioner kroner i et eventuelt spleiselag med de tre institusjonene. Nå gjenstår jobben med å skaffe resten av beløpet, 65 millioner kroner, gjennom offentlige kanaler i Norge.

Avansert bilde- og datateknologi

PET står for positronemisjonstomografi, en bildeteknologi basert på målinger av biokjemisk aktivitet i vev og organer. Nytteverdien er størst innen diagnostikken av visse kreftformer, nevrologiske lidelser og hjerte- og karsykdommer, men det er ikke godt nok dokumentert hvorvidt og hvorledes metoden gir tilleggsgevinster sammenliknet med konvensjonelle, bildediagnostiske metoder (1, 2).

Ved en PET-undersøkelse blir et radioaktivt stoff sprøytet inn i blodbanen og fraktet til et målorgan, der stoffet avgir spesielle partikler, positroner. Disse blir fanget opp av en PET-skanner som benytter datateknologi til å fremstille anatomiske snittbilder i ulike plan, et prinsipp kalt tomografi. Bildedanningen ved PET krever radioaktive isotoper med kort levetid, og disse blir produsert i en syklotron.

– Bidraget fra Amersham på 25 millioner kroner dekker utgiftene til syklotronen som trengs for å lage radioisotopene. Maskinen veier 25 tonn, men det er beredt plass til den ved Rikshospitalet. Planen er også å bygge opp et laboratorium for å utvikle og produsere radiofarmasøytiske stoffer, opplyser informasjonssjef Trine Lind ved Rikshospitalet.

Viktig norsk satsing

De fleste land i Vest-Europa har sentre for PET-undersøkelser. Finland, Danmark og Sverige har henholdsvis to, tre og fem skannere (1). Foreløpig står Norge utenfor det gode selskap, men Amershams tilbud om delfinansiering er et stort skritt nærmere.

Direktør Åge Danielsen ved Rikshospitalet legger ikke skjul på at universitetet og universitetssykehusene i Oslo lenge har ønsket å få PET-teknologien til Norge.

– Tilgangen til PET-skanning vil bety svært mye for pasientbehandlingen, og vil være en innsprøytning for den medisinske forskningen, sier Danielsen. Han legger til at han ser optimistisk på mulighetene til å skaffe resten av midlene som trengs for å realisere et slikt senter.

Konsernsjef i Amersham, Sir William Castell, sier i en pressemelding at medisinsk bildediagnostikk er et viktig satsingsområde for den farmasøytiske industrien i Norge.

Anbefalte artikler