Harald Guldsten ny leder i PSL

Pål Gulbrandsen Om forfatteren
Artikkel

Harald Guldsten

Harald Guldsten er 53 år og privatpraktiserende øyespesialist i Trondheim siden 1983. Han har to perioder i styret for PSL bak seg, før det var han to perioder medlem av foreningens fagutvalg. Sin organisasjonspolitiske karriere innledet han som styremedlem i Sør-Trøndelag legeforening, noe som også gav ham en periode i landsstyret.

Med seg i det nye PSL-styret får Guldsten: Finn Korsrud, spesialist i øre-, nese- og halssykdommer (Lørenskog), Sigrid Næss, psykiater (Oslo), Ove Andreas Mortensen, gynekolog (Oslo) og Kjell Midelfart, spesialist i hudsykdommer (Trondheim). Både Korsrud og Næss er gjenvalgt.

Nye varamedlemmer ble Bertil Kjell Øie, indremedisiner (Straume), Nils Ringdal, indremedisiner (Molde) og Vibeke Dons Wankel, øyelege (Moss).

Mange kampsaker

– Det viktigste for oss er at statlig overtakelse ikke fører til at vi blir styrt av sykehusene, sier Harald Guldsten.

– En annen sak vi vil jobbe hardt for, er at mer av midlene til innsatsstyrt finansiering blir kanalisert direkte til de privatpraktiserende spesialistene, etter erfaringer fra Akershus-modellen. Redusert ventetid der viser at dette er veien å gå.

Også henvisningsordningen vil Guldsten føre kamp mot. Han viser til bisarre eksempler, f.eks. at nyopererte kataraktpasienter må ha henvisning fra sykehusene for å gå til kontroll hos privatpraktiserende spesialist tre dager etter operasjonen.

– Hva mener du om oppfatningen av at spesialister bidrar til en medikalisering av befolkningen ved overforbruk av unødvendige undersøkelser?

– Nei, det der er en myte. Det kan nok finnes noen få som ikke driver seriøs praksis, men langt de fleste spesialister har mer enn nok å gjøre og trenger ikke å handle slik for å få tiden til å gå. Aplfs kamp for henvisningsordningen skyldes rett og slett at de er redd for konkurranse, hevder han.

Anbefalte artikler