Harald Guldsten ny leder i PSL

Pål Gulbrandsen Om forfatteren

Harald Guldsten

Harald Guldsten er 53 år og privatpraktiserende øyespesialist i Trondheim siden 1983. Han har to perioder i styret for PSL bak seg, før det var han to perioder medlem av foreningens fagutvalg. Sin organisasjonspolitiske karriere innledet han som styremedlem i Sør-Trøndelag legeforening, noe som også gav ham en periode i landsstyret.

Med seg i det nye PSL-styret får Guldsten: Finn Korsrud, spesialist i øre-, nese- og halssykdommer (Lørenskog), Sigrid Næss, psykiater (Oslo), Ove Andreas Mortensen, gynekolog (Oslo) og Kjell Midelfart, spesialist i hudsykdommer (Trondheim). Både Korsrud og Næss er gjenvalgt.

Nye varamedlemmer ble Bertil Kjell Øie, indremedisiner (Straume), Nils Ringdal, indremedisiner (Molde) og Vibeke Dons Wankel, øyelege (Moss).

Mange kampsaker

– Det viktigste for oss er at statlig overtakelse ikke fører til at vi blir styrt av sykehusene, sier Harald Guldsten.

– En annen sak vi vil jobbe hardt for, er at mer av midlene til innsatsstyrt finansiering blir kanalisert direkte til de privatpraktiserende spesialistene, etter erfaringer fra Akershus-modellen. Redusert ventetid der viser at dette er veien å gå.

Også henvisningsordningen vil Guldsten føre kamp mot. Han viser til bisarre eksempler, f.eks. at nyopererte kataraktpasienter må ha henvisning fra sykehusene for å gå til kontroll hos privatpraktiserende spesialist tre dager etter operasjonen.

– Hva mener du om oppfatningen av at spesialister bidrar til en medikalisering av befolkningen ved overforbruk av unødvendige undersøkelser?

– Nei, det der er en myte. Det kan nok finnes noen få som ikke driver seriøs praksis, men langt de fleste spesialister har mer enn nok å gjøre og trenger ikke å handle slik for å få tiden til å gå. Aplfs kamp for henvisningsordningen skyldes rett og slett at de er redd for konkurranse, hevder han.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler