Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Medisin og vitenskap

Willy Aasebø
Jan Erikssen
Jørgen Jonsbu
Steinar Lundgren*
Stig Jørgensen*
Rolf Kåresen
Torbjørn Paulsen
Kristina Kjærheim
Janne Kærn
Jarle Norstein
Mathias Onsrud
Åse Sivertsen
Paul Egil Gravem
Synnøve Lian Johnsen
Inger Johanne Magnussen
Oddmund Søvik
Hjalmar A. Schiøtz
Arne Johan Norheim
Erik Jesman Pedersen
Vinjar Fønnebø
Lillian Berge
Rune Kleppe
Per M. Knappskog
Jan Haavik
Claes Tropé
Marit Scheistrøen
Magne Aas
Vera Abeler
Kathrine Lie
Amin Makar
Eli Anne Uthaug Brügger
Ola Jøsendal
Fred Andersen
Anders Forsdahl
Odd Herder
Ivar J. Aaraas
Britt-Ingjerd Nesheim
Gunnar Tschudi Bondevik

Kommentar og debatt

Morten Jonassen
Reidun Førde
Anne Kjersti Befring
Erlend B. Smeland
Steinar Funderud
Bjørn J. Øverbye
Merete Hannevik
Tore Tynes
Hans Petter Aarseth

Nyheter og reportasjer

Ingrid M. Høie
Stine Bjerkestrand Nesje
Ragnhild Ørstavik
Øivind Larsen

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth