Les mer om ...

Artikkel

Behandling av kvinners kreft

Data fra SINTEF Unimed viser at andelen kvinner med brystkreft behandlet med brystbevarende kirurgi i 1995 varierer mellom 6 % i Hedmark og 44 % i Oslo. Slik kirurgi er vanligere der pasientvolumet er høyt og ved regionsykehus.

Også behandlingen av eggstokkreft varierer i Norge, men det er ikke påvist at dette har betydning for utfallet. Når det gjelder vulvacancer, er det ikke sikkert fastslått at påvisning av vaktpostlymfeknute har betydning for prognosen.

Endometriereseksjon

Transcervikal endometriereseksjon er et alternativ ved dysfunksjonell uterinblødning. 80 % unngår med dette hysterektomi. Inngrepet kan føre til livmorrelaterte smerter som kan være atypiske og vanskelige å finne årsaken til. I et materiale fra Vestfold sentralsykehus var 95 % fornøyd med behandlingen.

Bidrar ny teknologi til at gynekologien endres fra å være et kirurgisk til å bli et medisinsk fag? Hvilke konsekvenser får dette for spesialistutdanningen?

Åsta-ulykken

Katastrofen 4. januar 2000 satte NSBs bedriftshelsetjeneste på store prøver den ikke hadde planer for å mestre.

Vaginal agenesi

Vaginal agenesi påvises hos en håndfull kvinner i Norge hvert år. Ved Haukeland Sykehus er det etablert et kirurgisk behandlingstilbud for disse. I en etterundersøkelse av 12 kvinner som hadde mottatt dette tilbudet, rapporterte mange om betydelige postoperative smerter – men alle anbefalte inngrepet likevel.

Legevaktarbeid

Det meste som skjer på legevakt er vanlig allmennmedisin og kan ikke betegnes som øyeblikkelig hjelp, viser en undersøkelse fra Radøy.

Legers markedsføring

I dag kjemper leger om pasientene i urbane strøk. Norge har mer liberal håndhevelse av reglene for markedsføring enn de øvrige nordiske land.

Fylla

Mens tallet på innbringelser i fyllearresten ved Romerike politikammer falt i perioden 1988 – 2000, ble antall innleggelser ved Sentralsykehuset i Akershus for alkoholforgiftning seksdoblet i samme tidsrom. Tallet på unge kvinner som legges inn øker.

Anbefalte artikler