Anders Jahres medisinske priser 2001

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere går i år til Leena Ala-Kokko ved universitetet i Oulu, Finland, og Jonas Frisén, Karolinska Institutet, Stockholm.

  Artikkel
  Leena Ala-Kokko

  Leena Ala-Kokko

  Leena Ala-Kokko er født den 20.7. 1961. Hun fullførte det medisinske studium ved universitetet i Oulu, Finland, i 1986 og disputerte for doktorgraden (PhD) ved samme universitet allerede året etter, i 1987. Hennes doktoravhandling var av biokjemisk/molekylærgenetisk karakter, og både avhandlingen og hennes senere forskning har vært konsentrert om bindevevets matriks, nærmere bestemt forskjellige typer kollagen og deres gener. Kollagenfibrer har som kjent en fundamental betydning for binde- og støttevevenes struktur og funksjon.

  Fra 1982 hadde Leena Ala-Kokko vært forskningsassistent i medisinsk biokjemi hos professor Kari Kivirikko, en internasjonalt høyst anerkjent bindevevsforsker ved universitetet i Oulu, som også veiledet Leena Ala-Kokko frem til doktorgraden i 1987. Da denne var vel i havn, reiste hun til professor Darwin J. Prockop i Philadelphia, USA, en av verdens fremste eksperter på kollagen og kollagenrelaterte sykdommer. Her arbeidet hun som postdoktorstipendiat i periodene 1987 – 91 og 1992 – 96. I den siste perioden i Philadelphia veiledet hun flere finske yngre forskere, som hun tok med seg tilbake til Oulu i 1997, og på den måten utviklet hun sin egen forskningsgruppe der. Fra 1997 har hun arbeidet som seniorforsker (Senior Research Fellow) ved universitetet i Oulu, parallelt med en stilling som assosiert professor i Prockops avdeling ved Hahnemannuniversitetet, Philadelphia. I år 2000 avsluttet hun sitt arbeid i Philadelphia, for så å starte som forsker ved Tulane University Health Sciences Center, New Orleans, også her med professor Prockop som leder. Ved sistnevnte universitet veiledet hun også finske forskere parallelt med sitt arbeid ved universitetet i Oulu.

  Gjennom sin aktive og omfattende vitenskapelige innsats både i USA og Finland har Leena Ala-Kokko utviklet seg til en selvstendig forsker og leder for en betydelig forskergruppe, samtidig som hun har opprettholdt sitt nære samarbeid med professor Kivirikko og særlig professor Prockop. Hun har vært veileder for flere doktorgradskandidater og postdoktorforskere.

  Leena Ala-Kokkos publikasjonsliste inneholder 78 originalarbeider samt 4 – 5 oversiktsartikler. De fleste originalarbeidene er trykt i prestisjetunge internasjonale vitenskapelige tidsskrifter som Science, Nature Genetics, American Journal of Human Genetics, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Journal of Biological Chemistry, Journal of Clinical Investigation, Biochemical Journal og Genomics . Frem til 1991 var hun førsteforfatter på flere av arbeidene, for deretter å bli seniorforfatter på et økende antall til dels banebrytende publikasjoner innen forskningsfeltet. Etter undertegnedes mening er styrken ved hennes målbevisste arbeid en betydelig evne til å anvende avansert basal genteknologi til direkte å belyse mekanismer ved sykdomsprosesser som er relatert til kollagen.

  I de første arbeidene, inkludert doktoravhandlingen, konsertrerte hun seg om kollagentyper som deltar i patogenesen ved fibrose i hud, lunge og lever. Senere satte hun søkelyset på kollagenmolekyler i brusk, først og fremst kollagen type II, som er det dominerende bruskkollagen, noe senere type IX og type XI. Hun har vist at mutasjoner i disse proteiners gener, som leder til defekte kollagenmolekyler, ikke bare er ”passive” markører for bestemte skjelettsykdommer, spesielt i leddbrusk og mellomvirvelskiver, men at de også deltar aktivt i disse tilstanders primære patogenese. Det dreier seg både om ”vanlige” folkesykdommer som artrose og lesjoner i ryggens mellomvirvelskiver så vel som sjeldnere forekommende arvelige skjelettdysplasier. Det må spesielt fremheves at hun som den første påviste en genetisk årsaksfaktor ved skivesykdom (1).

  Kollagen er et sett komplekse proteinmolekyler som teknisk sett er svært vanskelige å arbeide med. Leena Ala-Kokko har funnet det nødvendig å utvikle nye, svært avanserte molekylærbiologiske metoder for å komme videre i forskningen. Disse inkluderer en transgen muse-modell for bruskdysplasi og artrose, samt et uhyre komplisert viralt ekspresjonssystem (baculovirus) for syntese av rekombinant kollagen type II. Dette betinger vellykket samekspresjon av ikke mindre enn fem forskjellige genelementer for kollagen og to for enzymet hydroksylase. Disse teknikkene muliggjør direkte observasjon av kollagenmutasjonenes rolle i utvikling av sykdom i brusk, og gir grunnlag for effektiv forebygging og behandling på biologisk grunnlag.

  Det kan uten tvil konkluderes med at Leena Ala-Kokko er en verdig vinner av Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere i 2001, og komiteen har gjort et velfundert valg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media