Midt-Norge først ute med felles pasientjournal

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Dette innebærer at all informasjon om pasienten kan gjøres tilgjengelig for sykehusene i hele regionen via nettet. I neste omgang kan også primærlegene kobles opp mot systemet.

– Pasientjournalen er det desidert viktigste dokumentet i sykehuset. Pasientopplysninger kan gjøres tilgjengelig for helsepersonell uavhengig av hvor pasienten bor og behandles. Det blir lettere å få tak i pasientopplysninger raskt, særlig ved øyeblikkelig hjelp. Alle opplysninger om pasienten vil heretter kvalitetssikres og samles på ett sted ved hjelp av dette systemet, sier helse- og sosialdirektør Inge Romslo i Helseregion Midt-Norge i en pressemelding. Han er leder for regional styringsgruppe for IT og telemedisin i Midt-Norge.

Innherred sykehus er pilotsykehus

Regionsykehuset i Trondheim (RiT) er allerede i gang med å prøve ut deler av den elektroniske pasientjournalen. Ved årsskiftet innføres hele systemet ved Innherred sykehus, som skal være pilotsykehus i Midt-Norge. Her regner man med en prøveperiode på ca. tre måneder før de øvrige sykehusene tar i bruk den elektroniske pasientjournalen. Dette melder Regionsykehuset i Trondheim på sine nettsider.

– Det vil ta noen år før systemet er utprøvd, justert og i full drift ved alle sykehus, sier Romslo.

Det elektroniske journalsystemet er også innført ved de fem øvrige regionsykehusene i Norge, i et samarbeidsprosjekt, men RiT er først ute med å dekke alle avdelinger, opplyser Siemens, som har levert systemet.

EPJ standard klar

Standarden for elektronisk pasientjournal ble ferdigstilt i sommer. Denne er å finne på nettsidene til Kompetansesenter for IT i helsevesenet ( www.kith.no/EPJ/rap.htm).

I Sosial- og helsedepartementets plan for IT i helsevesenet er målet at alle sykehus i løpet av en periode på 3–5 år fra nå skal ha tatt i bruk elektroniske pasientjournalsystemer.

Anbefalte artikler