Helse er politikk, og politikk er helse

Artikkel

Vi har nettopp gjennomført et stortingsvalg, og folkets dom vil ventelig ende i en ny regjering.

Under nåværende regjering er to store reformer gjennomført, fastlegeordningen og statlig overtakelse av sykehusene. Om resultatet blir suksess, vet vi ennå ikke. Problemene med legetilgjengelighet i Oslo illustrerer at en landsomfattende ordning kan trenge tilpasninger i enkelte kommuner.

I dette nummer av Tidsskriftet (s. 2760) oppsummeres 18 stortingsmeldinger, offentlige utredninger, lovproposisjoner og handlingsplaner fra den siste regjeringsperioden.

Pål Gulbrandsen

Anbefalte artikler