Godt elektronisk oppslagsverk

Artikkel

Porta medicus er et elektronisk oppslagsverk for allmennpraksis utarbeidet av tre leger i Buskerud. Første versjon av Porta medicus ble sendt på CD-plate til alle norske allmennleger i juli 2001. Produktet finnes også på Internett: www.portamedicus.no

Utgivelsen er reklamefinansiert.

Oppslagsverket presenterer seg på PC-skjermen med et rent og enkelt utseende. I øverste kant er det en enkel fanerad med hovedkapitlene Verktøy, Informasjon, Fritt sykehusvalg og Medisinsk utstyr. Når et av fanekortene klikkes på, deles siden i tre deler med hovedinnhold i venstre marg, dokumentet i midtfeltet og undermenyer i høyre marg. Det er oversiktlig og lett og gjøre seg kjent i. En søkefunksjon allerede i hovedsiden ville kunne gjøre en meget bra førsteversjon enda bedre. Nå er det søkefunksjoner for opptreningsinstitusjoner, sykehusvalg og utstyr. For sykehusvalg kan det være nyttig, vel å merke hvis oppdateringene er hyppige nok til at ventetidene og tilbudene er korrekte og reelle. Utstyrsdelen kan imidlertid droppes. Den er kommersiell og påtrengende.

Adressedelen under Informasjon kan bli meget nyttig hvis den utvikles videre. Her bør alle relevante adresseregistre med telefon, e-post, www-adresser og liknende komme på plass etter hvert. Den delen må kobles til søkefunksjoner – for eksempel etter modell fra Telefonkatalogen på CD og Internett. En slik utvikling av Porta medicus sammen med en komplett samling av skjemaer for erklæringer og rekvisisjoner relatert til helse, sosialomsorg og annen offentlig relatert virksomhet som norske allmennpraktikere må forholde seg til, vil kunne gjøre Porta medicus til en meget populær ”følgesvenn” på allmennpraktikerkontoret.

Verktøydelen gir også signal om at grunnlaget er lagt for et oppslagsverk som etter hvert kan bli meget bra. Pasientinformasjon-kapitlene må finne seg i å konkurrere med Norsk Elektronisk Legehåndbok, men her er det også mange nyttige, informative skriv som kan hentes ut og stikkes i hånden på pasienten det gjelder.

Imidlertid gjenstår det mye arbeid før Porta medicus blir så bra at alle henter det opp av skuffen. På sikt ville det beste være at Porta medicus ble en del av informasjonstilfanget på et landsdekkende Helsenett. Det kunne kanskje også gi grunnlag for en reklamefri utgivelse.

I sum er Porta medicus en bra start og vitner om at allmennlegene Gunnar Hjorth, Trygve Kongshavn og Eirik Nesset arbeider godt og målrettet. Vi venter spent på fortsettelsen.

John Leer

Legesenteret i Florvåg

Anbefalte artikler