Presidenten svarer:

Hans Petter Aarseth Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen må gjøre noen viktige veivalg. Det viktigste er nettopp det Henrik Hofgaard peker på: Skal Legeforeningen fremstå som en samlet profesjonsforening med forankring i faget, eller skal vi utvikle gruppeinteressene i en alles kamp mot alle? Jeg håper det kommende landsstyremøte vil ta aktiv stilling til dette grunnleggende spørsmålet og ikke bare saktmodig strø sand på de innstillinger som måtte foreligge.

Anbefalte artikler