Leger på langs og tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

«En gentleman fornærmer ingen uten at han mener det,» lyder et sitat av …

En avgått professor uttalte en gang at motsetninger og gjerne uvennskap forekom oftere blant leger i gamle dager. Man likte rett og slett å fornærme hverandre og hva kunne ramme sterkere enn den gode historie. Practical jokes er ofte utgangspunkt for gode historier, men de kan ha sin pris:

Anbefalte artikler