Anemi blant gravide i Nepal

Gunnar Tschudi Bondevik Om forfatteren
Artikkel

Svangerskapsanemi er en av de viktigste risikofaktorer for sykdom og død blant mødre og nyfødte i fattige land. Avhandlingen bygger på fem delstudier av prevalens, sesongvariasjon og etiologi av svangerskapsanemi, maternell ernæringsstatus og svangerskapsutfall.

Vi undersøkte prevalensen av anemi blant kvinner som kom til Patan Hospital, Katmandu, for førstegangs svangerskapskontroll i en ettårsperiode. Blant 2 280 gravide som ikke hadde tatt jern eller folattilskudd før kontroll, hadde 62 % anemi (hematokrit £  33 %) og 4 % alvorlig anemi (hematokrit £  24 %).

Vi fant en klar sesongvariasjon i risiko for anemi blant gravide som kom til førstegangskontroll i toårsperioden 1994 – 95. Kvinner som kom til kontroll i løpet av monsuntiden (mai – september) hadde de laveste hematokritverdiene. I Nepal vil klimatiske og kulturelle faktorer bidra til sesongvariasjon i arbeidsbelastning, tilgjengelighet og pris på matvarer, matvaner, samt forekomst av gastrointestinale infeksjoner. Dette er faktorer som igjen kan påvirke variasjonen i risiko for anemi.

I en delstudie med 390 kvinner, undersøkte vil hvilken betydning ernæringsmangler og infeksjoner har for utviklingen av svangerskapsanemi. Forekomsten av jernmangel var høy, særlig blant de alvorlig anemiske, hvor over halvparten hadde jernmangel. Lavt seruminnhold av vitamin A, forhøyet C-reaktivt protein eller hakeorm i avføringsprøve var assosiert med en signifikant økt risiko for alvorlig anemi.

Nesten halvparten av kvinnene hadde lave serum-kobalaminverdier, mens under en tidel hadde lave serum-folatverdier. Vi fant forhøyede verdier av serum-homocystein og metylmalonsyre hos to tredeler av de gravide. Resultatene viser at forekomsten av funksjonell kobalaminmangel var høy, mens folatmangel var mindre vanlig. Dette kan ha sammenheng med at en stor andel av befolkningen i Nepal er vegetarianere.

I den siste delstudien undersøkte vi assosiasjoner mellom maternell hematologisk status og risiko for komplisert svangerskapsutfall blant 1 400 kvinner. Alvorlig anemi var assosiert med en signifikant økt risiko for lav fødselsvekt (< 2 500 g) og for tidlig fødsel (< 37 uker svangerskapslengde). Risikoen for lav apgarskåre ( £  7) eller operative forløsninger var signifikant økt blant gravide med alvorlig anemi i første trimester. Tenåringer, kvinner med lav høyde og kroppsmasseindeks hadde en signifikant økt risiko for å få barn med lav fødselsvekt.

Avhandlingen indikerer at man bør vektlegge kostholdsråd samt forebygging og behandling av infeksjoner ved svangerskapskontroller blant nepalesere. Dette er spesielt viktig i forbindelse med monsuntiden. Man bør også vurdere om en i tillegg til jern- og folattilskudd skal inkludere rutinemessig tilskudd av vitamin A og kobalamin til denne gruppen. Bedring av ernæringsstatus blant unge nepalesiske kvinner vil kunne ha en positiv effekt på helsetilstanden til mødre og nyfødte.

  • Avhandlingens tittel

  • Anaemia and nutritional deficiencies in pregnant Nepali women

  • Utgår fra

  • Senter for internasjonal helse

  • Disputas 7.9. 2001

  • Universitetet i Bergen

Anbefalte artikler