Gratis snøscootertur var i strid med Samarbeidsreglene

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens råd for legemiddelinformasjon har konstatert at det foreligger et klart brudd på samarbeidsavtalen mellom de to. Ansvaret for at reglene overholdes påligger etter avtalen begge parter og slik sett vil rådet påpeke at de deltakende leger ikke kan gå fri for kritikk. Etter rådets oppfatning må det ha vært åpenbart for de deltakende leger at en betalt snøscootertur er å anse som et sosialt program, og dermed ikke i tråd med den standardinformasjon som skal følge samtlige invitasjoner fra industrien.

Sentralstyret avgav følgende uttalelse overfor rådet for legemiddelinformasjon: Til orientering meddeles at Legeforeningen

foreløpig ikke har slike interne regler at foreningen kan straffe enkeltmedlemmer for brudd på samarbeidsavtalen. Legeforeningen vil for egen del gjennomgå hele samarbeidsavtalen sett i lys av en del nyere enkeltsaker. Etter gjennomgangen vil Legeforeningen komme tilbake med nærmere orientering. For øvrig vil sentralstyret henvende seg til Rådet for legeetikk med anmodning om synspunkter på innføring av eventuelle straffebestemmelser i etikkreglene/Lege-

foreningens lover i relasjon til Legeforeningens medlemmers eventuelle brudd på samarbeidsavtalen. Da Legeforeningen ikke kjenner navnene på de leger som deltok på snøscooterturen, må Legeforeningen be om at Legemiddelindustriforeningen, gjennom Pharmacia som arrangerte turen, sender denne uttalelsen til legene som deltok på turen: «Sentralstyret finner å måtte uttrykke en beklagelse over at medlemmer av foreningen tok imot tilbudet om gratis snøscootertur. Sentralstyret er enig i uttalelsene om at det burde ha blitt forstått at en gratis snøscootertur var å anse som et sosialt program, og således i strid med samarbeidsreglene og ikke i samsvar med den standardinformasjon som skal følge samtlige invitasjoner fra industrien.»

Anbefalte artikler