M. Hannevik & T. Tynes svarer:

Merete Hannevik, Tore Tynes Om forfatterne
Artikkel

Når vi i vår artikkel snakker om ikke-termiske effekter av elektromagnetiske felter, tenker vi på eksponering for felter i frekvensområdet 100 kHz og oppover. Kunnskapen når det gjelder eventuelle ikke-termiske effekter av slik eksponering er mangelfull. Vi er kjent med at det finnes studier som har vist biologiske effekter også i det ikke-termiske området, men det er fortsatt et åpent spørsmål om disse effektene kan knyttes til eventuell helseskade. Studiene har vært kritisert for å ha metodologiske svakheter, og resultatene i de fleste er ikke bekreftet i gjentatte studier (1).

International Commission on Non-ionizing Radiation Protection mener forskningsgrunnlaget fra studier på effekter av svake felter foreløpig er for ufullstendig til å foreslå internasjonale retningslinjer for eksponeringen for nivåene der oppvarming i vevet ikke kan forekomme. Statens strålevern deler denne oppfatningen. I sitt informasjonsmateriell sier Statens strålevern følgende:

”Enkelte opplever plager som tretthet, hodepine og generell følelse av ubehag etter lange mobiltelefonsamtaler. Reaksjonene varierer fra person til person. Dette vurderes ikke som noen helseskade, men som en forbigående plage. Det kan være ulike årsaker til plagene, og betydningen av de radiofrekvente feltene er foreløpig ikke avklart.”

Om vi sover i timen, overlater vi til leserne å vurdere.

Anbefalte artikler