Klart for valg ved universitetene

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

2. oktober er det parallelt valg på rektor og prorektor ved Universitetet i Tromsø. Som Tove Bulls etterfølger i Tromsø, deltar Jarle Aarbakke i kappløpet. Han er professor ved Det medisinske fakultet. Sammen med nåværende prorektor Noralv Bjørnå og Odd Gropen, professor ved Institutt for kjemi, har kandidatene lagt ut sine valgprogram på Internett (www.uit.no/uit/valg.html).

Interaktiv valgkamp

Ved Universitetet i Oslo har det vært en turbulent valgkamp. To alternativer er klare: Arild Underdal, professor i statsvitenskap og nåværende prorektor, er foreslått som Kaare R. Norums etterfølger i rektorstolen, sammen med Anne-Brit Kolstø, professor ved Farmasøytisk institutt og Bioteknologisenteret. Underdal konkurrerer med Eivind Osnes, professor i fysikk, sammen med prorektorkandidat Camilla Serch-Hanssen, førsteamanuensis ved Filosofisk institutt.

I hovedstaden har man for første gang tatt i bruk interaktive webløsninger for å skape engasjement ved høstens valg. Det er mulig å stille direkte spørsmål til kandidatene og få svar fortløpende (www.admin.uio.no/rektorvalg). Studenter og ansatte velger rektor 8. oktober, mens stillingen som prorektor avgjøres senere i måneden.

Ved Universitetet i Bergen er eneste kandidat til rektorvervet Kirsti Cokh Christensen, professor i lingvistikk og sittende rektor. Det er to som er aktuelle som prorektor: Harald Høiland, professor ved Kjemisk institutt, og Rune Nilsen, professor ved Senter for internasjonal helse. Valgdato er 11. oktober, men siden det ikke kom inn flere forslag på rektor, skal Kollegierådet utgjøre valgforsamling og treffe en avgjørelse. Les mer på nettsiden: www.uib.no/ansatt/valg01

Medisiner trakk seg

Ved NTNU i Trondheim blir det i år elektronisk valg som en prøveordning, istedenfor postvalg for de ansatte og urnevalg for studentene. Nominasjonsfristen er satt til 15. oktober. Med dispensasjon fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet blir det samtidig valg av rektor og prorektor 5. november.

I rektorstolen etter Emil Spjøtvoll finnes to alternativer: Nåværende prorektor Kathrine Skretting, professor i filmvitenskap, stiller til toppledervervet sammen med Ingvald Strømmen, professor ved Institutt for klima- og kuldeteknikk. Som motkandidat har Eivind Hiis Hauge, professor i teoretisk fysikk, bekreftet sitt kandidatur, sammen med dr.philos. Julie Feilberg som prorektor. Også toksiologiprofessor Tore Syversen ved Institutt for kliniske nevrofag var en stund aktuell som rektor, men stod ikke på listen da valgstyret offentliggjorde kandidatene. Les mer: www.ntnu.no/valg/

Anbefalte artikler