Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Asgaut Viste
Olav Helge Førde

Medisin og vitenskap

Karl Wilhelm Wefring
Kari Kveim Lie
Mitch Loeb*
Rannveig Nordhagen
Erik Trondsen*
Arvid Stordahl
Lars-Göran Fröberg
Anders Kylebäck
Henryk Rzadkowski
Mohammad Nazir
Øyvind Løes
Pål Galteland
Morten Boysen
Sverre Erik Kjeldsen
Jan Otto Syvertsen
Per Lund-Johansen
Per Hildebrandt
Lennart Hansson

Tema

Guri Rørtveit
Roger Strand

Kommentar og debatt

Knut Arne Holtedahl
Eivind Meland
Atle Klovning
Petter Jensen Gjersvik
Bjørn Lien d.y.
Torbjørn Løtveit
Erik Christian Reine
Gunnar Hetland
Harry Martin Svabø

Nyheter og reportasjer

Ingrid M. Høie
Ingrid M. Høie
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Odd Zachariassen
Svein Hindal
Helga Arianson
Sven M. Almdahl
Per Halvorsen
Kjell Saatvedt
Ole Tjomsland
Terje Veel

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth