Den vanskelige balansen

Artikkel

Senter for medisinsk metodevurdering har nylig gjennomgått sammenhengen mellom pasientantall og behandlingskvalitet. Hovedkonklusjonen i rapporten, at det ikke er en ”generell sammenheng mellom volum og kvalitet”, drukner lett i påvisningen av en slik sammenheng for kirurgisk behandling av hjerte- og karsykdommer og noen kreftsykdommer.

Det er innlysende at erfaring og jevnlig utføring av prosedyrer har betydning for kvaliteten av enhver virksomhet. Det er like åpenbart at det verken er hensiktsmessig eller ønskelig å sentralisere all spesialisert medisinsk aktivitet i et land som Norge. Her, som så ofte ellers, blir vi nødt til å finne fornuftige kompromissløsninger. Hvilke prosedyrer bør sentraliseres, og hvor omfattende bør sentraliseringen være? Mange hensyn, også av ikke-medisinsk karakter, må tas. Men det er viktig å skille de ulike argumentene fra hverandre og foreta avveininger på et mest mulig saklig grunnlag. Slik kan en vanskelig debatt bli litt enklere.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler