Kunnskapsbasert medisin – kort og godt

Artikkel

Da denne boken kom i 1997, ble den meget godt mottatt, også av denne anmelder (1). Forlaget har trykt nytt opplag hvert år siden utgivelsen, og førsteutgaven er oversatt til fransk, tysk, italiensk, polsk, japansk og russisk.

I den foreliggende annenutgaven er det gjort en del korreksjoner og justeringer av mindre ”skjønnhetsfeil”, enkelte avsnitt har fått en ny og forbedret layout og referansene er til dels oppdatert og supplert. Bl.a. er det oppgitt en del relevante web-adresser, f.eks. en adresse fra Oxford som inneholder lenker innenfor temaet kunnskapsbasert medisin (http://cebm.jr2.ox.ac.uk).

Noe tekst er kommet til i den nye utgaven, men fortsatt er dette er en praktisk, nyttig og kortfattet, men forståelig bok om bruk av medisinsk faglitteratur; hvordan lese en artikkel, rett og slett. Forfatteren har beholdt tittelen på første kapittel også i denne utgaven: Why read papers at all? Hun gir et godt og utfordrende svar, bare les selv.

How to read a paper er velegnet både for lesehungrige studenter og kunnskapssøkende spesialistkandidater. Den er et funn for den etablerte kollega og spesialist som gjerne vil lære mer om hvordan all den informasjon som strømmer på kan blir sortert og anvendt på en tryggere måte i en klinisk hverdag.

Boken er i hendig paperbackformat, men tåler en tur både i ryggsekken og i reisekofferten, og er fin å ha for hånden for en rask oppdatering – selv etter at den er lest fra perm til perm. Jeg synes forfatteren har maktet et aldri så lite kunststykke; å vandre sammen med leseren gjennom et relativt tørt landskap, gi aha-opplevelser underveis for så å avlevere leseren på siste side, tørst på mer kunnskap, men vel ivaretatt og med en følelse av å ha forstått litt mer.

Boken er blitt enda bedre – prisen fortsatt like billig. Kjøp og les!

Jon Arne Søreide

Kirurgisk avdeling

Sentralsjukehuset i Rogaland

Stavanger

Anbefalte artikler