Leger på langs og på tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

Vi har fått inn en kommentar til vår spalte i nr. 29/2000 om Arthur Arntzen sitt spørsmål «når så du sist noen komme smilende ut av et offentlig kontor?»

Anbefalte artikler