B. Lien & T. Løtveit svarer:

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi har med interesse studert Bjørn Moums kommentarer til vår artikkel i Tidsskriftet nr. 3/2001. Enkelte av synspunktene finner vi urimelige, andre svært interessante. 36 av 40 reservoaropererte fikk tilsendt vårt spørreskjema. Vi har redegjort for grunnen til at spørreskjemaet ikke kunne sendes til de resterende fire. Vi mottok 31 utfylte skjemaer uten purring, 30 av pasientene hadde besvart spørsmålet vedrørende kontinens. Vi anser dette for en god svarrespons, og antydningen om systematisk seleksjon, eksempelvis at det kun var menn som hadde besvart spørsmålet, anser vi som urimelig. Det interessante i Moums kommentarer er registreringen av de gode resultatene ved reservoarkirurgi hos pasienter yngre enn 50 år. Det er vår subjektive oppfatning at resultatet vedrørende kontinens er best i de yngste aldersgrupper. Vi har også tatt konsekvensen av dette i vår preoperative pasientinformasjon. Moum antar at de gode resultatene beror på at yngre pasienter har en kort preoperativ sykdomsvarighet. Vi har antatt at årsaken ligger i at yngre pasienter har en bedre kapasitet vedrørende funksjon og opptrening av den eksterne analsfinkter. Dette har vi imidlertid ikke undersøkt systematisk.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media