Nyttige skuldertester

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

To australske ortopeder har undersøkt 400 pasienter med skuldersmerter, som alle senere ble undersøkt ved artroskopi (1). De sammenliknet sensitiviteten og spesifisiteten av hele 23 skulderfunksjonstester.

Tre tester viste seg å være særlig egnet for å diagnostisere ruptur i skulderkapselen: nedsatt kraft i supraspinatus, nedsatt kraft ved utadrotasjon og positiv test for impingement, dvs. smerter fordi strukturene mellom tuberkulum major og minor presses opp mot acromion. Dersom en pasient testet postivt på alle tre, var sjansen for at det forelå en ruptur av rotatorkapselen hele 98 %. Motsatt hevder forfatterne at dersom man ikke får utslag på noen av disse testene, er det ikke hensiktsmessig å utrede videre.

– Skulderen er et dynamisk ledd hvor statiske bilder sier lite, mens klinisk undersøkelse og funksjonsvurdering er av stor betydning, kommenterer Niels-Gunnar Juel ved avdeling for fysikalsk medisin, Ullevål sykehus.

– MR-undersøkelser gir ofte falskt positiv resultat, blant annet på grunn av aldersbetingede degenerative forandringer. Juel fremhever Neers test som den best egnede undersøkelsen for impingement: – Stå bak pasienten, trykk én hånd ned mot acromion og hold den andre rundt albuen. Armen roteres maksimalt inn og undersøker trykker humerus fast opp mot skuldertaket. Fra denne stillingen gjøres en rask elevasjon av pasientens arm til ca. 100 grader. Testen er positiv hvis det utløses smerte i skulderen.

Juel mener at testene som brukes til slik diagnostisering for en stor del er basert på klinisk erfaring og teorier som ikke er etterprøvd.

Anbefalte artikler