Ressurssenter for leger videreføres

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Villa Sana stod ferdig i 1998. Nå er tilbudet sikret og utvidet for seks år til. Foto

– Vi betrakter Ressurssenter for leger som en del av forebyggende innsats i forhold til sykdom blant leger, kommenterer Knut Eldjarn, leder av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger.

Han peker på at leger hittil har ligget på et lavt nivå når det gjelder sykefravær, men at dette er i ferd med å endre seg. – Med kursene og rådgivningen som tilbys leger ved Villa Sana, håper vi at vi kan bidra til å beholde legene som et positivt unntak på sykefraværsstatistikken, sier Eldjarn.

Den nye avtalen skal reforhandles etter tre år. – Det ligger ikke noe annet i dette enn et ønske om en ny evaluering om tre år for å se hvilke resultater man kan vise til, fremholder Knut Eldjarn.

Helårstilbud

Ressurssenter for leger ble opprettet som en treårig prøveordning i et samarbeid mellom Legeforeningen og Modum Bad i oktober 1998 (1). Etter to års drift gjennomførte Legeforeningens forskningsinstitutt en evaluering som viser at leger som har nytt godt av tilbudet om kurs og rådgivning er svært tilfredse (2). Sett på bakgrunn av hvordan leger etter hvert har benyttet tilbudet ved senteret, er daglig leder Dag Lunde godt fornøyd med at Sykehjelps- og pensjonsordningen går inn med penger for seks år til.

– Med den økonomiske rammen som nå er satt, vil vi i praksis kunne tilby rådgivningstjeneste hele året. Vi vil også greie å holde ventetid på rådgivning på et akseptabelt nivå, det vil si fra én til tre måneder. Dette er viktig, ettersom rådgivning mister mye av sin mening dersom den må planlegges lang tid i forveien, sier han.

Dag Lunde opplyser videre at det ligger en 50 %-stilling for psykiater i budsjettet i den nye avtalen.

– Vil tilbudet ved ressurssenteret bli utvidet?

– Formelt sett vil det dreie seg om en utvidelse, men i praksis vil programmet for de neste årene være en videreføring av de siste to driftsårene, svarer Lunde.

– Vi tenker vi oss et opplegg med 12 kursuker per år, hvorav to til fire uker kan være oppfølgingskurs for de som allerede har vært ved Villa Sana. Man kan tenke seg at et slikt kurs varer to til tre dager og er noe mer utfordrende i formen, sier Lunde.

– I fortsettelsen tenker vi oss et opplegg som vil gi rom for 70 til 90 leger per år innenfor kursvirksomheten og 100 til 150 leger innenfor rådgivning. Vi har full frihet til å flytte rundt på tilbudet. I perioder med stor pågang på rådgivning, kan det være at vi avlyser kurs for å få mer tid til rådgivning, fortsetter Lunde.

Anbefalte artikler