Stabel-utvalgets innstilling til å leve med

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

– Innstillingen er til å leve med, sier Legeforeningens president Hans Petter Aarseth.

Hovedformålet med utvalgets arbeid har vært at arbeidslivets parter i fellesskap skulle komme frem til en felles oppfatning av lønnsoppgjøret og av hva som eventuelt burde endres.

Uinnskrenket adgang til å koble meklingsforslag

Et flertall i utvalget foreslår at Riksmeklingsmannen kan legge frem et meklingsforslag og avkreve at dette skal behandles enten i organisasjonenes besluttende organer, eller eventuelt sendes til uravstemning. Det vil da være forbud mot arbeidsnedleggelse inntil svarfristen er utløpt. De foreslår også å bevare dagens lovregler uendret om at Riksmeklingsmannen kan koble avstemning for flere fag.

En mindre frittstående organisasjon kan mot sin vilje kobles mot en hovedsammenslutning slik at avstemningsresultatet fra den frittstående organisasjonens medlemmer ville drukne. Dette forslaget støttes ikke av Akademikerne, som heller ville sett en svekkelse av dagens koblingsregler slik at kobling krever samtykke fra de som skal kobles.

Ikke alternativer til full streik

Utvalget foreslår å styrke posisjonen til fagforeninger tilsluttet hovedorganisasjoner. Men utvalget vil ikke utvide muligheten til å iverksette begrensede kamptiltak som alternativ til full streik.

– Dette er vi uenige i. En streik av bredde og omfang i offentlig sektor vil ramme samfunnsnødvendig virksomhet på en slik måte at det gripes inn med forbud, og henvisning av tvisten til tvungen lønnsnemnd. Dette gjør streikeretten lite reell. Det er nå på tide å åpne for alternative og begrensede kamptiltak, mener leder i Akademikerne, Per Kristian Sundnes.

Til å leve med

– For Legeforeningen og Akademikerne er utvalgets forslag til å leve med, bortsett fra den uinnskrenkede adgang til å koble meklingsforslag. I kampen om lønnsdannelsen for akademikerne i offentlig sektor gir utvalget oss heller ingen drahjelp, sier Hans Petter Aarseth i en kommentar.

På høring

Utvalget ble oppnevnt i mai 1999. Alle de største organisasjonene i arbeidslivet har vært representert i utvalget, også representanter fra kommunal og statlig sektor. I tillegg har utvalget hatt en nøytral leder, Ingse Stabel. Myndighetene har ikke vært representert i utvalget annet enn som statlig arbeidsgiver. NOU 2001: 14 Vårens vakreste eventyr…? skal nå ut på høring.

Anbefalte artikler