Legefakta

Artikkel

Medisinstud.

Kvinner

Menn

Univ. i Oslo

1 128

54,8

45,2

Univ. i Bergen

874

55,6

44,4

NTNU Trondheim

520

51,9

48,1

Univ. i Tromsø

493

57,0

43,0

Norge totalt

3 015

54,9

45,1

Nmf-medlem

Kvinner

Menn

Univ. i Oslo

843

56,9

43,1

Univ. i Bergen

671

54,2

45,8

NTNU Trondheim

431

53,6

46,4

Univ. i Tromsø

375

57,1

44,4

Norge totalt Nmf

2 320

55,6

44,4

Ungarn

294

49,3

50,7

Tyskland

275

58,2

41,8

Polen

233

47,6

52,4

Irland

81

66,7

33,3

Danmark

74

56,8

43,2

Tsjekkia

41

36,6

63,4

Storbritannia

35

68,6

31,4

Nederland

30

53,3

46,7

Australia

30

46,7

53,3

Sverige

30

43,3

56,7

Malta

6

33,3

66,7

Østerrike

5

40,0

60,0

Italia

3

33,3

66,7

Island

2

50,0

50,0

Frankrike

1

0,0

100,0

Utlandet tot. Nmf

1 140

52,6

47,4

Totalt Nmf-medl.

3 460

54,6

45,4

Kilder: De medisinske fakultetene per februar 2001 (studenter i Norge) og Legeforeningens medlemsregister per 29.3. 2001.

Tilsvarende tabell per 15.5. 1998 finnes i Helsefakta i nr. 15/1998. Se også Helsefakta i Tidsskriftet nr. 4 og nr. 9, Legefakta nr. 10, samt Internett:

Anbefalte artikler