Respektfullt om psykisk lidelse i eldre år

Artikkel

Knut Engedals Urunde hjul er en lærebok ment for å være til nytte i den praktiske hverdag. Han deler med leseren kunnskapsbasert forskning og erfaring. Forfatteren har tenkt seg boken brukt av studenter i videreutdanning; leger, psykologer, sykepleiere, ergoterapeuter og andre som arbeider med eldre. Til tross for myke permer, virker innbindingen solid nok til flittig bruk.

Boken er inndelt i 16 kapitler av varierende størrelse. De første to kapitlene gir en oversiktlig bakgrunn for resten av boken gjennom en innføring i utviklingen og organiseringen av fagfeltet alderspsykiatri. Den normale aldringsprosessen har fått et eget kapittel, likeledes emnene utredning, generell legemiddelbehandling og etikk, jus og rettssikkerhet. De neste ti kapitlene tar for seg sentrale symptom- og sykdomsgrupper. I tillegg til egne kapitler om depresjon, mani, angst, psykoser, delirium og aldersdemens, har Engedal gitt plass til nyttige kapitler om selvmord, alkohol- og legemiddelmisbruk og søvnproblemer. Alle kapitlene er oversiktlig lagt opp, med bruk av mange små avsnitt, tabeller og tekstbokser, noe som gjør det lett å lese. I sykdomskapitlene blir alle aspekter av lidelsen systematisk gjennomgått, med omtale av blant annet forekomst, klinikk, diagnostikk og behandling.

Engedal bruker hele tiden et språk som preges av respektfullhet overfor den gruppe pasienter som omtales. Han går ikke av veien for å stille utfordrende spørsmål om dagens teori og praksis der han finner dette aktuelt. Han fanger leserens interesse ytterligere ved utstrakt bruk av illustrerende kasuistikker knyttet til de ulike lidelsene. Innholdet i boken blir både gjennom språk og form gjort lett tilgjengelig for leseren. En viss bakgrunnskunnskap om medikamenter, hjernens anatomi og patologi samt transmittorsubstanser må sies å være en fordel for å få fullt utbytte av boken.

Etter min mening har Engedal likevel nådd sitt mål om en bok for en bred tverrfaglig leserkrets. Den faglige tyngden er likevel bevart i innholdet som presenteres. Dette gjør at den vil kunne være nyttig for mange. Herved er boken anbefalt.

Anne Kristine Bergem

Klinikk for psykiatri – Gaustad

Aker sykehus

Anbefalte artikler