Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

I tråd med sekretariatets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å godkjenne seksjon for nefrologi, medisinsk avdeling ved Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane som utdanningsinstitusjon i gruppe II i nyresykdommer.

Godkjenningen gjelder fra 14.3. 2001.

Anbefalte artikler