AD/HD hos voksne

Artikkel

Siden AD/HD hos mange fortsetter inn i voksen alder, har pasientgruppen behov for diagnostisering og oppfølgende behandling. Boken er en lærebok i AD/HD, med fiktive kasuistikker som illustrerer grensesnittet mellom nevrologi, psykiatri og psykologi. Boken retter seg primært mot behandlere av alle slag, men vil kunne leses av alle med interesse for emnet.

Hoveddelen er skrevet av redaktøren Nils Olav Aanonsen, men han har velrenommerte medforfattere til flere kapitler. Den historiske gjennomgangen av tidligere brukte begreper er kanskje den grundigste som er laget. Boken gir en innføring i nevropsykologiske og pedagogiske aspekter. Disse er viktige for iverksetting av ikke-medisinske tiltak.

Diagnostiske kriterier er viet stor plass. Det er viktig siden det ikke finnes egne aldersnormerte eller kjønnsnormerte kriterier. Diagnosen er knyttet til kjernesymptomene, men hos voksne vil komorbiditet ofte spille en stor rolle. Denne delen bidrar til forklare sammenhengen mellom AD/HD og tilleggsvanskene. Voksne med AD/HD vil i kontakt med voksenpsykiatrien ikke sjelden få diagnoser knyttet til disse.

Boken omtaler også hva man hittil vet om sentralnervøse morfologiske avvik og biokjemiske forhold på reseptornivå. Sistnevnte danner grunnlaget for forståelsen av hvorfor sentralstimulerende midler faktisk virker. Behandlere vil føle seg langt tryggere ved å besitte slik kunnskap. Alle kapitler avsluttes med en omfattende litteraturliste. Det gjør at den kan sammenliknes og anbefales på linje med andre bøker om temaet (1). Boken avsluttes med en innføring i prinsippene for medisinsk behandling. Her følger man strengt de retningslinjer som er pålagt fra Statens helsetilsyn (2).

Trygve Lindback

Barne- og familieetaten

Oslo kommune

Anbefalte artikler