Les mer om ...

Artikkel

Kirurgisk effektivisering

Et eget prosjekt for elektiv laparoskopisk kolecystektomi i Østfold viser seg å være effektivt og hensiktsmessig. Kan bedre funksjonsfordeling effektivisere norsk kirurgi?

Effektiv kirurgi

Etablering av rutiner for elektiv laparoskopisk kirurgi

Nevroradiologi ved øyesykdommer

I tre artikler gjennomgås moderne radiologisk diagnostikk ved øyesykdommer. Fortsatt er grundig klinisk undersøkelse nødvendig før avansert teknologi benyttes.

Nevroradiologiske metoder i oftalmologien

Valg av nevroradiologiske metoder i oftalmologi – øyeeplet og tåreveiene

Valg av nevroradiologiske metoder i oftalmologi – synsnerven, øyemusklene og orbita

Nevroradiologisk fremstilling av 3., 4. og 6. hjernenerve

Stort foster?

Stort symfyse-fundus-mål gir mistanke om stort barn, mye fostervann eller flerlingsvangerskap. Dette får konsekvenser både for svangerskapsomsorg og forløsning.

Mistanke om stort foster i siste del av svangerskapet – et vanskelig problem

Medisinske beslutninger

Mange medisinske beslutninger må tas under betydelig usikkerhet. Hvordan kan vi likevel ta de best mulige beslutningene?

Medisinske beslutningar

Risiko, usikkerhet og uvitenhet i medisinen

Kunnskaper må kombineres med verdier ved beslutninger under usikkerhet

Forskyving og forsterking av ansvar

Hjernefunksjonens historikk

Antikkens filosofer som søkte etter sjelens plassering, er erstattet av hjerneforskere som leter etter det nevronale korrelat for bevissthet.

Forståelsen av hjernefunksjon – et historisk perspektiv

Luftveisinfeksjoner hos barn

En undersøkelse blant fireåringer viser at 28 % hadde hatt fire eller flere episoder med forkjølelse og 32 % hadde hatt mellomørebetennelse siste 12 måneder. Barn i barnehage eller park har hyppigere øvre luftveisinfeksjoner enn barn som er hjemme.

”Snørr og øreverk” – en plage for barnet, en byrde for samfunnet

Tett i nesen og vondt i øret – øvre luftveisinfeksjoner hos fireåringer

Blodtrykksmedisiner

Resultatene fra fem store studier av blodtrykksbehandling viser at reduksjonen i kardiovaskulære komplikasjoner er uavhengig av hvilken medikamenttype som benyttes.

Er allmennleger kritiske nok når de deltar i legemiddelforsøk?

Sammenlikning av forebyggende effekt av ”nye” og ”gamle” blodtrykksmedisiner

Om å stille kritiske spørsmål til legemiddelindustrien

Hudens aldring

Atrofi, teleangiektasier, rynker, fargeforandringer og økt forekomst av hudkreft er blant de hudendringer hos eldre som beskrives i en svensk oversiktsartikkel.

Huden hos den åldrande människan

Anbefalte artikler