Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Medisin og vitenskap

Dag Paulsen*
Nils-Einar Kløw
Bjørn Lien
Per Fauchald
Tori Smedal
Bente Gjelsvik
Hildegunn Lygren
Reidun Borgmann
Ulrike Waje-Andreassen
Marit Grønning
Trine Levin
Jon Reichelt
Ketil Heimdal
Pål Møller

Tema

Steinar Skrede
Haakon Sjursen
Claus Ola Solberg

Kommentar og debatt

Kirsti Malterud
Anbjørg Ohnstad
Janecke Thesen
Per E. Børdahl
Øivind Larsen
Jacob B Natvig

Nyheter og reportasjer

Pål Gulbrandsen
Ingrid M. Høie
Lise Berit Johannessen
Stine Bjerkestrand Nesje
Ingrid M. Høie
Ragnhild Ørstavik
Pål Gulbrandsen
Stine Bjerkestrand Nesje
Hans Petter Fosseng
May-Brith Mandt

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Lise B. Johannessen