Styrket opplæring av diabetespasienter på trappene

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Leger er en viktig gruppe når det gjelder opplæring av pasienter til selvhjelp, sa generalsekretær i Norges Diabetesforbund Bjørnar Allgot på et møte med Legeforeningen.

Både Diabetesforbundet og Legeforeningen er enige om at arbeidet med å tilrettelegge opplæringspakker for leger til bruk overfor pasienter skal intensiveres.

– Utgangspunktet er at den enkelte pasient skal settes best mulig i stand til å ta ansvar for egen helse, enten dette skjer gjennom individuell rådgivning hos allmennlegen eller i selvhjelpsgrupper, sa president Hans Petter Aarseth.

Diabetesforbundet har i samarbeid med Legeforeningen utarbeidet kursopplegget Start. Det skal gjøre diabetikere i stand til å mestre hverdagen, slik at de ikke får livskvaliteten redusert på grunn av sykdom. Henvisning til opplæringen må skje av lege og opplæringen arrangeres i regi av sykehusene, men kan foregå ved et lærings- og mestringssenter, diabetessenter eller liknende. En lege har hovedansvar for innhold og gjennomføring. Opplæringen blir betalt av det offentlige.

Nå ønsker Legeforeningen å informere og engasjere allmennlegene mer i dette arbeidet, gjennom ulike informasjonstiltak. Kvalitetsutvalg for primærhelsetjenesten (KUP) vil bli brukt i dette arbeidet, erfaringer fra arbeidet med NOKLUS/FOKLUS vil bli trukket veksler på og det vurderes om andre pedagogiske metoder kan tas i bruk. Det vil også bli tatt initiativ for å få takster som dekker utgifter for å delta i opplæringen med selvhjelp for diabetespasienter.

Anbefalte artikler