En robust organisasjon

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  – Vi må skape en robust legeforening som takler skiftende tider, mener Bjørn Halvorsen. Han er leder av organisasjonsutvalget som ble nedsatt på landsstyremøtet.

  Artikkel

  – De første møtene vil ha form av idédugnader. Vi må bestemme arbeidsform, mål og hva vi tror er realistisk i forhold til medlemsmassen. Vi vil også møte forhandlingsavdelingen for å få klargjort hvor vi står når det gjelder forhandlinger om det nye avtaleverket og hva vi ser for oss som et fremtidig resultat, sier han. Første møte ble holdt 1. november.

  Halvorsen har fått mange reaksjoner fra medlemmene etter at han ble utnevnt som leder og forventningspresset er stort: – På mange måter fungerer Legeforeningen veldig bra og jeg ser ingen grunn til å legge alt det eksisterende i grus. Vi må imidlertid finne ut hvor radikale vi skal være. Det er viktig å ha i bakhodet at det er medlemmene som skal forholde seg til de forslag vi kommer med. Vi må ha litt ærefrykt overfor den makten som er tillagt oss.

  – Vi må skape en organisasjon som er så robust at den kan overleve skiftende regjeringer. Vi må også ta utgangspunkt i at foretaksmodellen og regionale foretak vil være en permanent ordning i overskuelig fremtid, mener Bjørn Halvorsen.

  Mange utfordringer

  Mange utfordringer

  Utvalget fikk som mandat å foreslå relevante tilpasninger i Legeforeningens organisasjon, i forhold til nye forhandlingsstrukturer som etableres nasjonalt, regionalt eller lokalt. Utvalget skal også vurdere hvordan Legeforeningen bør organisere sine tillitsvalgte, og hvordan sekretariatsfunksjoner skal tilpasses en ny organisasjon. Forslaget skal være ferdig innen 1.2. 2002, slik at det kan sendes ut på ordinær høring med sikte på vedtak under landsstyremøtet i 2002.

  Det samme utvalget skal også gjennomgå Legeforeningens organisasjonsmessige oppbygning, med tanke på gjennomføring av eventuelle endringer av gjeldende lover, regler og instrukser for foreningen. Utvalget skal legge frem en progresjonsrapport med eventuelt forslag til endringsvedtak på neste ordinære landsstyremøte, med endelig sluttføring til landsstyremøtet i 2003.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media